“ลอยโคม” ประเพณีโบราณของไทยที่ควรอนุรักษ์

September 19, 2018 By

“ลอยโคม” ประเพณีโบราณของไทยที่ควรอนุรักษ์

ประเพณีลอยโคม เป็นประเพณีโบราณของประเทศไทยที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ในสมัยอดีต จากเดิมได้รับอิทธิพลมาจากพิธีกรรมของพราหมณ์ที่จะมีการลอยโคมบูชาเทพเจ้า ประเพณีลอยโคมเป็นประเพณีสำคัญที่มีให้เห็นทั่วทุกภาคในประเทศ แต่ละภาคก็จะมีความโดดเด่นและแตกต่างกันออกไป โดยประเพณีลอยโคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นคือประเพณีของชาวไทยล้านนาในภาคเหนือ ที่มีความเชื่อกันว่าการจุดโคมลอยและปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านั้น จะเป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์

ลอยโคม

นอกจากนี้ ประเพณีลอยโคม ยังเป็นการปลดปล่อยเรื่องราว เรื่องทุกข์และความโศกเศร้าให้ออกไปจากตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่และเปิดรับสิ่งดีๆ เข้าในชีวิต โดยจะมีการขอพรและตั้งจิตอธิษฐานก่อนการปล่อยโคม ที่มีความเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนการลอยกระทง ที่ปล่อยทุกข์ปล่อยโศกและเรื่องไม่ดีไปกับสายน้ำ พร้อมทั้งยังเป็นการขอขมาพระแม่คงคา

โดยการปล่อยโคมลอย จะนิยมปล่อยกันในช่วงเทศกาลกระทงที่เราสามารถเห็นกันได้โดยทั่วไป ซึ่งทางภาคเหนือ ชาวไทยล้านนาจะเรียกประเพณีลอยโคมว่า ประเพณียี่เป็ง ที่เปรียบเสมือนประเพณีการลอยกระทงของชาวไทยล้านนา หมายถึงวันเพ็ญเดือน 2 ตามการนับเดือนในรูปแบบจันทรคติ ซึ่งคำว่า ยี่เป็ง นั้นเป็นภาษาเหนือ โดยคำว่า ยี่ มีความหมายว่า สอง และคำว่า เป็ง มีความหมายตรงกับคำว่า เพ็ญ หรือ เพ็ง ที่หมายถึงพระจันทร์เต็มดวง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

โดยประเพณีลอยโคม หรือ ประเพณียี่เป็งนั้น จะมีการจัดงานเทศน์มหาชาติที่ชาวไทยล้านนาจะมีการไปทำบุญกันอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งยังมีการจัดแต่งบ้านให้สวยงามเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ สิ่งมงคลต่างๆ ด้วยดอกไม้ อ้อย ต้นกล้วย ทางมะพร้าว เป็นต้น และด้วยเสน่ห์และความสวยงามประเพณีลอยโคม หรือ ประเพณียี่เป็ง ก็จะทำให้ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือของไทยอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาผู้คนมาร่วมประเพณีและปล่อยโคมเป็นจำนวน โดยท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงประเพณียี่เป็งนั้น จะเต็มไปด้วยโคมลอยที่ส่องแสงสว่างไสว เป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

ประเพณีลอยโคม หรือ ประเพณียี่เป็งนั้น เปรียบเสมือนการลอยเคราะห์ เรื่องไม่ดีต่างๆ เป็นประเพณีที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน ช่วยสร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยที่ได้สืบต่อกันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน

COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *