คุณค่าของวรรณคดี…ความงดงามของภาษาไทย

November 30, 2018 By

คุณค่าของวรรณคดี…ความงดงามของภาษาไทย

ถ้าหากจะกล่าวถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย หลายคนจะต้องนึกถึง “วรรณคดีไทย” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียงร้อยออกมาอย่างสวยงามภายใต้ภาษาไทย โดยวรรณคดีหมายถึงงานเขียนหรือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่า มีสาระ พร้อมเต็มไปด้วยประโยชน์ทางวรรณศิลป์ โดยสืบต่อและเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทยนั้นจะอยู่ที่การสื่ออารมณ์ของเนื้อหาที่เขียนออกมาอย่างดี ทำให้เกิดอารมณ์ที่ละมุน สะเทือนใจ มีการใช้เนื้อหาและภาษาที่เพราะ มีความคิดจัดวางเป็นระบบอย่างดี อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดและคำสอนต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับจิตใจของผู้อ่านได้อีกด้วย

วรรณคดีไทย

วรรณคดีไทย เป็นที่ชื่นชอบและรู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศ ที่เรามักจะเห็นการนำตัวละครและเรื่องราวต่างๆ มาแสดงและกล่าวถึงอยู่เสมอ โดยวรรณคดีไทยที่รู้จักและนิยมมากที่สุดนั้นจะเป็นวรรณคดีท้องถิ่นจากภาคกลาง ที่จะใช้เป็นแบบแผนในการเรียนวิชาวรรณคดีไทยในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีการแต่งวรรณคดีขึ้นมาเป็นจำนวนมาก พร้อมกับสอดแทรกคำสอนและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป

จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดีไทยนั้นก็จะมีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น บางเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนา เช่นนิทานชาดก มหาเวสสันดรชาดก และอื่นๆ เป็นต้น หรือบางเรื่องก็หลักธรรมคำสอนเตือนใจ เช่น โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอนหญิง หรือวรรณคดีบางเรื่องก็เน้นเรื่องราวในสมัยอดีตหรือประวัติศาสตร์ รวมถึงการแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงโดยเน้นไปที่การเล่นภาษา การแต่งทำนอง เช่น เรื่องอิเหนาหรือบทเสภาในเรื่องขุนช้างขุนแผน และอื่นๆ อีกมากมาย ที่หลายคนคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากวรรณคดีไทยยังได้ถูกแต่งขึ้นมาอีกหลากหลาย ทั้งในด้านการของการขับร้องเพลง เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องเล่นสอนน้อง เพลงเต้นกำรำเคียว ที่สะท้อนถึงภูมิปัญหาคนไทยออกมาได้อย่างดงามและลงตัว

โดยในปัจจุบันนี้วรรณคดีไทยยังคงได้รับการสอนและบอกเล่า รวมถึงรักษาคุณค่าทางภาษาไทยเอาไว้ได้อย่างดีงาม ทั้งการถูกบรรจุเป็นหนึ่งในวิชาเรียนพื้นฐานของโรงเรียนภายในประเทศ ที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ต่างซึมซับและเรียนรู้ถึงหลักการเขียน หลักการอ่าน พร้อมทั้งมีการประยุกต์และแต่งเติมขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง

เชื่อว่าในอนาคตความงดงามของวรรณคดีไทยยังคงรักษาได้คงอยู่ตลอด พร้อมทั้งยังคงสร้างความโดดเด่นที่แสดงถึงความอ่อนหวานทางภาษาไทย ความละมุนละไมของภูมิปัญญาคนไทยที่สอดแทรกลงไปเนื้อหา อันเป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำอย่างไม่เสื่อมคลายอย่างแน่นอน

COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *