Category: Culture

ประเพณีการบวชพระ ความดีงามที่ควรอนุรักษ์

ประเพณีการบวชพระ ความดีงามที่ควรอนุรักษ์

August 1, 2018 By

สำหรับชายไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี ส่วนใหญ่ก็จะบวชเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ ซึ่งเป็นสิ่งดีงามที่ดำเนินสืบต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

Read More

3 ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ สนุกเต็มอิ่มแบบไปเช้ากล...

July 20, 2018 By

ถ้าหากจะกล่าวถึงเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั้น หนึ่งในนั้นจะต้องมีกรุงเทพมหานคร

Read More
3 ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ สนุกเต็มอิ่มแบบไปเช้ากลับเย็น
5 สุดยอดเทศกาลไทยดีงามจนทั่วโลกจดจำ

5 สุดยอดเทศกาลไทยดีงามจนทั่วโลกจดจำ

July 18, 2018 By

เทศกาลไทยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหลายๆจังหวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความดีงามที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น

Read More