๓ อุทยานประวัติศาสตร์น่าเที่ยวชมโบราณสถานและศึกษาความเป็นไทย

September 7, 2018 By

๓ อุทยานประวัติศาสตร์น่าเที่ยวชมโบราณสถานและศึกษาความเป็นไทย

เมืองไทย เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายที่น่าสนใจ ที่ในปัจจุบันนี้ยังคงเหลือโบราณสถานต่างๆ ให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวเพื่อศึกษาอดีต ซึมซับความเป็นไทย ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมสัมผัสกับความงดงามที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ขอแนะนำ ๓ อุทยานประวัติศาสตร์น่าเที่ยว ที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละแห่งนั้นจะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

๑. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรม อุทยานประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีของสยามที่ปกครองแผ่นดินมาอย่างยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ภายในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้จะมีโบราณสถานให้คุณได้เยี่ยมชมมากมายทั้ง วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังหลวง วัดไชยวัฒนาราม และอื่นๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่าสามพันไร่

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

๒. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โบราณสถานอันงดงามที่มีศิลปะในยุคสมัยสุโขทัย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังคงเหลือร่องรอยของวัดและพระราชวังต่างๆรวม 26 แห่ง โดยวัดที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดคือ วัดมหาธาตุ พระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูมที่เป็นศิลปะดั้งเดิมของสุโขทัยแท้ นอกจากนี้ยังมีวัดต่างๆ เช่น วัดสระศรี วัดศรีสวาย และวันตระพังเงิน เป็นต้น ที่จะตั้งอยู่บริเวณภายในเขตกำแพงเมืองเก่าชั้นใน รวมถึงกำแพงเมืองด้านเหนือที่จะมีวัดต่างๆ เช่น วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม และสิ่งที่น่าสนใจมากมายบริเวณนอกกำแพงเมืองด้านใต้ ด้านตะวันตก และด้านตะวันออก เรียกได้ว่าที่เที่ยวแห่งนี้ครบครันและเต็มอิ่มจริงๆ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย

๓. อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย หรือ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศไทย สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ มีแบบแปลนเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตู ๔ ทิศ มีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ ด้านของอุทยานประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่จะจัดแสดงเรื่องราวของวัฒนธรรมอีสานภายในอดีตและความรุ่งเรืองของเมือง รวมถึงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่ได้มีการค้นพบ และส่วนที่สองคือ โบราณสถานต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ระเบียงคด ปรางค์ประธาน ปรางค์หิน ประติมากรรมรูปสิงห์ และสะพานนาคราช

ที่กล่าวมานี่ก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างโบราณสถานที่น่าสนใจเท่านั้น เพราะในเมืองไทยยังเต็มไปด้วยโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่งดงาม ทรงคุณค่าและมากไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว

COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *