ลำตัด ศิลปะการแสดงไทย มรดกของชาติ

October 3, 2018 By

ลำตัด ศิลปะการแสดงไทย มรดกของชาติ

ลำตัด เรียกได้ศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอดีต เป็นการแสดงที่ได้เริ่มต้นมาจากการแสดงลิเกบันตกของทางมลายู โดยลำตัดจะเป็นการแสดงลักษณะตัดและเชือดเฉือนกันด้วยเพลง ซึ่งการลำตัดจะเป็นการรับฝีของทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย จะมีทั้งบทเสียดสี บทลูกหยอด การเกี้ยวพาราสี การแทรกลูกขัด การต่อว่า ให้ผู้ชมได้สนุกเฮฮากัน โดยสำนวนกลอนของเพลงลำตัดจะมีนัยยะในลักษณะสองแง่สองง่าม ใช้ ฉิ่งและกลองรำมะนา เป็นเครื่องดนตรีในการร่วมแสดง ซึ่งวิธีแสดงจะมีผู้เป็นต้นเสียงร้องนำก่อน และส่งสร้อยให้ลูกคู่ร้องรับกัน หลังจากนั้นก็จะด้นกลอนและเดินความว่าเพลง เมื่อลงทางลูกคู่ก็จะรับสร้อยพร้อมกับตีกลองรำมะนาและฉิ่ง ให้เข้ากับจังหวะในการร้อง

การแสดงลำตัด
รูปภาพจาก: thaiculture.go.th

การแสดงลำตัด เป็นการแสดงพื้นฐานที่นิยมกันอย่างมากในภาคกลางของประเทศไทย กำเนิดขึ้นจาก ลิเกบันตน ขาวทางมลายู โดยลำตัดเป็นที่ตั้งชื่อที่มีความเรียบง่าย เหมาะสม และแฝงไปด้วยความหมายที่ดี โดยตามความหมายเดิมนั้น คำว่า ลำแปลว่า เพลง และเมื่อนำมารวมกับคำว่า ตัด ก็หมายถึง การนำเอาเพลงพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาตัดรวมเข้าเป็นบทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงลำตัด ไม่ว่าจะเป็น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงอีแซม เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย เป็นต้น

ลำตัด เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่จะยังคงดำเนินอยู่ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากนัก แต่ก็มีการกระตุ้นและนำเสนอความสนุกสนานและเรื่องราวของลำตัดอยู่เสมอ การแสดงลำตัดยังคงรูปแบบที่มีความเป็นดั้งเดิม มีความเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ถึงแม้ว่าด้วยสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก ที่ทุกศิลปะในโลกได้รับผลกระทบ แต่คุณค่าของลำตัดก็ยังคงโดดเด่นและเป็นที่นิยมอยู่มากเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้ ลำตัด เป็นหนึ่งในมรดกของชาติที่ควรรักษา ก็มาจากความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านดนตรี เพลงพื้นบ้าน ที่จะเป็นการรวบรวมทำนองเพลงพื้นบ้านหลายชนิดมาเข้าด้วยกัน ถือว่าเป็นการสอดแทรกความเป็นไทยลงไปภายในบทเพลงและขับกล่อมผู้ฟังได้อย่างลงตัว เป็นการแสดงที่ทำให้ผู้ชมได้ระลึกถึงคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน ถ้อยคำและทำนองเพลงที่ขับร้องกันอย่างสนุกสนาน นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลิน และตลกเฮฮาให้กับผู้ชมแล้ว ยังทำให้ผู้ฟังได้รับรู้กลิ่นไอของบทความพื้นบ้านในอดีต ได้เห็นความไทยที่สื่อสารออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ และตระหนักในการรักษาคุณค่าของมรดกไทยเอาไว้ แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม

COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *