ประเพณีการบวชพระ ความดีงามที่ควรอนุรักษ์

August 1, 2018 By

ประเพณีการบวชพระ ความดีงามที่ควรอนุรักษ์

สำหรับชายไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี ส่วนใหญ่ก็จะบวชเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ ซึ่งเป็นสิ่งดีงามที่ดำเนินสืบต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมจึงต้องบวช บวชแล้วได้อะไร และพิธีที่ถูกต้องที่ควรอนุรักษ์คืออะไร ลองมาทำความรู้จักการบวชพระเพิ่มขึ้นหน่อยดีไหม?

การบวชพระ

บวชพระเพื่ออะไร?

การบวชพระนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปตราบนานแสนนานแล้ว ยังมีเหตุผลประกอบหลักๆ อีก 2 ประการตามประเพณีไทย ดังนี้

  1. เป็นวิธีการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง เพราะคนไทยมีความเชื่อว่า “เมื่อลูกชายได้บวชพระแล้ว พ่อแม่ก็จะสามารถเกาะชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นสวรรค์ได้” การได้บวชลูกชายจึงทำให้พ่อแม่มีความสุขที่สุด ที่ได้เห็นลูกชายของตัวเองได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาอีกด้วย เพราะบางคนทำบุญมาก็มาก สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร มาก็เยอะ แต่บุญน้อยได้เป็นแค่คนอุปถัมภ์ ไม่ได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้า เพราะหาลูกบวชให้ไม่ได้
  2. บวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนและศึกษาหาความรู้ เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีการเรียนหนังสือแบบในปัจจุบัน คนไทยในส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม การบวชพระจึงเป็นช่องทางเดียวในการศึกษาหาความรู้ ผู้ชายสมัยก่อนจึงนิยมบวช ซึ่งสมัยนี้ก็ยังสามารถเรียนจนจบนักธรรมได้เช่นกัน
    ด้วยเหตุผลเหล่านี้การบวชจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตลูกผู้ชาย หากได้บวชเรียนแล้วก็จะนำมาซึ่งความปลื้มใจให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องและตัวเองไม่ใช่น้อย
พิธีบวชพระที่ควรอนุรักษ์

พิธีบวชพระตามแบบโบราณมักประกอบไปด้วย 3 ช่วงคือ การทำขวัญนาค การฉลองนาค และการแห่นาค แต่เมื่อเวลาผ่านไปประเพณีต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยไม่ได้ยึดถึงความศรัทธาและความเชื่อในพระพุทธศาสนา แต่กลับเน้นที่ความทันสมัย ความรื่นเริง และจัดงานอย่างใหญ่โตเสียมากกว่าจึงอาจทำให้เกิดความไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในรุ่นต่อๆ มาได้ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม นุ่งสั้น ใส่เสื้อเกาะอก สายเดี่ยว แขนกุด เข้าร่วมงาน การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการรำหน้านาคในท่าทางที่ไม่สุภาพ ซึ่งความจริงเมื่อเข้าเขตศาสนสถานต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย และไม่ใช้เสียงดัง

การบวชพระหากจะให้ดีจึงควรอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้ โดยจัดแบบเรียบง่ายและสุภาพมากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่ความเหมาะสมตามประเพณี เพื่อลดปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และที่สำคัญผู้ที่บวชพระจะได้มีสมาธิและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป

COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *